Bộ Preset 700$ của VSCO.co dành cho Camera Raw và Adobe Lightroom

2
1246

[IMG]

Trọn bộ 6 phần của VSCO.co gồm AC7 cho photoshop camera raw và adobe lightroom từ bản 4 trở lên. Giá trị ~ $700 (~14 triệu vnd).

Trong đây có đủ cả các camera profile (có cập nhật tới canon 5D III, canon 6D, canon 1Dx,… nikon 810, nikon D4s) Develop Presets, Local Adjustment Presets,… chỉnh sửa chuyên nghiệp

Tham khảo thêm tại http://vsco.co/film để biết thêm chi tiết
Download: Tại Đây

 

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN